Енергиен анализ на училище “Васил Левски”

Публикувано от: Петър Стойков на 21/02/2014

ee vlСъвместно с администрацията на ОУ “Васил Левски” – гр. Белене, експерт от Фондация “Устойчиво бъдеще” работи по създаването на детайлен енергиен анализ на двете сгради на училището. Анализът включва две части – от една страна, анализ на отоплението и изолацията на сградата, а от друга – анализ на електрическите системи и осветлението. ФУБ работи по проекта pro bono и ще предостави всички негови резултати безплатно…

Целта на този наш проект е да оцени какъв е ефектът от вече направената на сградата на училището топлинна изолация, как може сградата да се отоплява най-ефективно и какви са възможностите за подобряване на осветлението чрез модернизация на осветителната система.

Самият анализ се извършва чрез изготвяне на 3D компютърен модел на цялото училище и неговите отоплителни и осветителни инсталации. В модела се залагат всички променливи, от които зависи енергийното потребление на училището – режим на обитаване, външни климатични фактори и др. С помощта на специализиран инженерен софтуер за енергийно моделиране, моделът на училището се калибрира спрямо енергоразхода за изминали периоди и на тази база се оценяват възможностите за подобрения и разходите за тях.

Работата по проекта почти приключва – след изготвяне на модела и създаването на симулацията, ще е възможно да се изчисли с точност какви подобрения и ремонти са най-нужни на училището, колко ще струват те и колко пари тези ремонти ще спестят като разходи за отопление и осветление. Съответно, за извършване на ремонтите и подобренията ще може да се кандидатства по европейски програми за енергийна ефективност, като моделът ще може да се ползва наготово за целта.

Коментирай

Посетете:

Фондация "Устойчиво бъдеще"

e българска неправителствена организация с идеална цел, чийто стремеж е да подкрепя устойчивото развитие в социалната и икономическата сфера.

Twitter

    Снимки

    1000-prichini-da-se-gordeem-che-sme-balgaricollaborator-beiphoneiScene_01Снимка0225