• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Skutki zdrowotne zmian klimatycznych dla społeczeństwa.

Notariusz to profesja społecznego któremu można zawierzyć, na co dzień ma on do czynienia z wieloma dokumentami o charakterze poufnym, dlatego jego opinia powinna być bez zastrzeżeń a historia niekaralności nie wzbudzający zastrzeżeń. W praktyce oznacza to, iż chcąc działać czynnie w tej profesji konieczne jest zaświadczenie o niekaralności, iż nie byliśmy ukarani za zbrodnie popełnione umyślnie. Bo wykonywanie zawodu notariusza polega na działaniach prawnych, które mogą wywołać skutki prawne dla osób go zatrudniających, musi on mieć nie tylko solidne wykształcenie, niemniej jednak również znajomość aktualnego prawa, a także charakteryzować się wysoko rozwiniętą ostrożnością i delikatnością w działaniu – http://www.majewska-notariusz.pl/. Pomyłka notariusza może skutkować dla jego klienta nie tylko utratę majątku, lecz nawet wymierzeniem kary więzienia i zniesławieniem w społeczeństwie. Zadaniem urzędnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest nadanie formy prawnej wszelkim sporządzanym aktów: umowom cywilno-prawnym, (jeżeli wymagają one takiego potwierdzenia), testamentom, intercyzom; również uwierzytelnianie sygnatury pod tego rodzaju dokumentami.

1. Odwiedź stronę

2. Sprawdź stronę

3. Wejdź

4. Znajdź więcej

5. Dowiedz się teraz

Categories: Artykuły gościnne

Comments are closed.