• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie są najczęściej spotykane metody wyceniania spółek

Wycena firm – jakie są często używane metody
Na gospodarczym rynku dochodzi dość często do zmian własnościowych w firmach. Dotyczy to zarówno niewielkich podmiotów, jak też koncernów i korporacji. We wszystkich jednak przypadkach aby strony mogły dojść do porozumienia, to będzie niezbędne wykonanie odpowiedniej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość sprzedawanej firmy, do jakiej będą się mogli odnieść kupujący i sprzedający. Ale należy być świadomym tego, że wycena spółki jest dużo bardziej skomplikowana niż przykładowo nieruchomości. Bierze się to z faktu, że w wielu przypadkach poza składnikami majątkowymi firmy będą także dysponować biznesowymi kontraktami, technologiami czy mocną na rynku marką. Dlatego też w każdym przypadku należy dopasować jak najodpowiedniejszą do konkretnych okoliczności metodę wyceny, przez co można będzie otrzymać możliwie najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie często stosowana jest majątkowa wycena, opierająca się na policzeniu wszystkich majątkowych składników i równocześnie zobowiązań. Po odjęciu tych wartości od siebie otrzymuje się ostateczną wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza przy niewielkich firmach, przy dużych zdecydowanie lepsza będzie metoda nazywana dochodową. Przy niej zwraca się przede wszystkim uwagę na finansowe przepływy i potencjalne dochody, jakie można będzie osiągnąć. Przez wiele osób to oba właśnie jest uznawana za najbardziej rzeczową i dającą najlepsze rezultaty. Kolejną z często używanych metod jest wycena zwana porównawczą, która pod uwagę bierze podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.